Villkor

FÅ ATT VETA VÅRA VILLKOR


CLEVOCENTER garantier till konsumenterna avsaknaden av fabrikationsfel under perioden 2 år från inköpsdatum. Innan du köper en av våra bärbara datorer rekommenderar vi att läsa de allmänna garantivillkor.


GARANTI | KONSUMENTINFORMATION

Produkter som befunnits vara defekta under garantiperioden, kan du reparera eller ersätta en produkt av samma eller högre värde.

Produkter som befunnits vara defekta under garantiperioden, kan du reparera eller ersätta en produkt av samma eller högre värde. Alla produkter som returneras under garanti borde ha utfärdat ett giltigt RMA-nummer. Produkten mottagits av oss utan giltigt RMA-nummer kommer att avslås och skickas tillbaka till avsändaren.

I gäller inte fel på produkten som orsakats: (Works använder inte ett överspänningsskydd till exempel) andra än de som rekommenderas av CLEVOCENTER eller tillverkare hur man garantera en rättvis slitage, skadegörelse, olycka, på grund av försumlighet dig eller en tredje part, använd till exempel inte ventilationen inte fungerar i varmt eller dammig miljö) har inte följt instruktionerna från tillverkaren eller utföras utan godkännande av tillverkarens ändringar eller reparationer.

Alla LCD / LED-paneler ISO ISO-9241-302, 303, 305, 307, om inte annat anges: bör betraktas som en klass 2 för att uppfylla de brister 2008-pixel. Kvadratiska pixlar av LCD / LED panel appliceras på garantivillkoren från tillverkaren. CLEVOCENTER inte garantera dig minst en defekt pixel sker på skärmen, kommer skärmen att ersättas.

CLEVOCENTER ansvarar inte för förlust av data du behöver för att säkerhetskopiera data på dina kunder.

Data åligger kunden, om förlusten inträffar måste du vidta alla försiktighetsåtgärder som krävs för återhämtning. Hårddiskar och / eller SSD-enheten kan formateras eller bytas ut när returneras under garanti, oavsett brevet anges.

Laptop batterier och transformatorer garanteras upp till högst ett år gäller oavsett om du köper några garantialternativ.

Att försöka reparera en produkt som köpts av en tredje part CLEVOCENTER garantin ogiltig.

Om ett problem uppstår eller en defekt påträffas i en av våra produkter, söker råd om CLEVOCENTER, för att erhålla ett giltigt RMA-nummer på fraktprocessen om det behövs.

Om ett program eller hårdvarufel CLEVOCENTER inte skall vara ansvarig för eventuella förluster, skada eller ersättning av skadade programvara, ominstallation eller ersättning.


PROGRAMVARA

Våra support- och garantivillkor inkluderar inte support för programvara.

Kunden är ensam ansvarig för operativsystemet och eventuell programvara som han bestämmer sig för att installera.


LEVERANS

Den angivna leveranstiden är strikt och varierar endast under mycket exceptionella omständigheter. Produkterna kommer att levereras inom beställningen till den adress som anges av kunden.

Din beställning kommer att behandlas så snart som möjligt efter bekräftelse av din beställning, utom i undantagsfall där du kommer att få ett meddelande omedelbart.

När du får en paketkund måste du verifiera att du eller en auktoriserad tredje part kan underteckna leveransen. När du accepterar leverans måste du inspektera varje hanteringsenhet för att säkerställa att det inte finns några tecken på skador. Om förpackningen är skadad kan kunden avvisa förpackningen och märka förpackningen som skadad.


RAPPORT

Konsumenterna kan säga upp ett beställningsavtal inom 14 dagar efter mottagandet av produkten. Avbeställning av kontraktet måste ske via ett hållbarhetsmedium (e-post / brev) och anger alltid motsvarande ordernummer.

När det gäller uppsägning av avtalet, måste produkten omedelbart återlämnas till de exakta villkoren CLEVOCENTER på bekostnad och risk för kundens eget bruk utan display. Kunden har en laglig skyldighet att korrekt hantera produkten medan den är i besittning av produkten.

Efter den avbrutna produkter CLEVOCENTER kvitto kommer att behöva kontrollera eller via banköverföring eller återbetala hela beloppet betalas inom 30 dagar efter betal- eller kreditkort, med undantag för produkten defekt eller saknas.

Om produkten inte returneras efter behov CLEVOCENTER kan du begära ett belopp som inte överstiger de direkta kostnaderna för utvinning av produkten till kunden.

Alla originallevererade varor måste returneras med en begäran om återbetalning.

Öppnande eller aktivering av programvara eller förnödenheter har inte upphävningsrättigheter och återbetalas inte.